Informatie voor patiënten

Wij onderscheiden drie groepen processen die parallel een rol spelen in het ontstaan en voortbestaan van Long Covid.

1. Na een infectie met Sars-Cov-2 wordt het immuunsysteem actief.

2. De standaard ziekte respons wordt actief

3. Daarna wordt de herstelactiviteit actief

1. Het afweerproces, met als doel het virus te elimineren, verloopt meestal normaal. Het virus wordt geëlimineerd. De literatuur rapporteert dat bij een deel van de patiënten het virus niet volledig wordt geëlimineerd, maar dat restanten, al dan niet actief, aanwezig blijven. Er ontstaat een “wapenstilstand“. Een tweede uitkomst kan zijn dat door mimicry een auto-immuun syndroom ontstaat met een chronisch geactiveerd immuunsysteem. En een derde mogelijk probleem vormt de re-activatie van aanwezige virussen, met name herpesvirussen.

2. De standaard ziekterespons heeft tot doel om omstandigheden te creëren waarin de kans op overleving en herstel maximaal is. Als voorbeelden van deze respons: de drang om binnen te blijven (“moeheid”) voorkwam expositie aan roofdieren. De “winterslaap” toestand met verlaging van het energieverbruik verlengt de duur van het verblijf in de veilige omgeving.

3. In de tijd treedt meestal fysiek herstel op. In de eerste fase worden beschadigde cellen opgeruimd. In fase twee worden de cellen aangevuld en in fase drie treedt re-integratie van processen plaats. Blijvende schade is wel mogelijk.

Wij zijn gewend aan een optimaal verloop van deze 3 processen. Dan vindt op het eind een uitgebreide evaluatie van de stand van de processen plaats, stopt de ziekterespons en gaat de poort open naar gezondheid. Het lichaam is weer in staat om flexibel te reageren op omgeving. Meer informatie in een zeer goed artikel van Robert Naviaux.

Bij ME/CVS, long Covid, post-Lyme, veterarenziekte, QVS, post-Zika, post west Nile syndroom en vele andere vormen van post-infectie syndromen blijft de poort gesloten.

En we hebben de sleutel (nog) niet.

De toestand die dan ontstaat laat zich weer in onderdelen verdelen die zich kunnen laten verbeteren met medicijnen.

Vragen?

Verdere informatie over onze werkwijze en research vindt u hier:

AANMELDING

Long Covid gaat gepaard met fysieke en vaak cognitieve beperkingen. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsbelastbaarheid. Met onze testen zijn wij in staat om de fysieke belastbaarheid objectief te meten.

U kunt contact met ons opnemen voor een afspraak bij Marco Straatman, bedrijfsarts. Het spreekuur is op woensdag.

Heeft u het onderzoek bij ons al doorlopen en wenst u een consult bij Marco Straatman, dan zijn de kosten €150,-

EENMALIG BEZOEK

Veel Long Covid patiënten klagen over hun concentratie. Daarom is het vaak verstandig om iemand mee te nemen want u krijgt veel informatie. Een geluidsopname maken is ook prima. U bent tijdens het eerste bezoek ongeveer 3 uur bij ons. U kunt tevoren meestal wel even rusten op een bank.

Wij controleren uw gegevens en identiteitsbewijs.

Bij het eerste bezoek gaan we samen op zoek naar het probleem achter de moeheid. Wij beschouwen moeheid als een nuttig signaal dat de hersenen maken omdat er wat aan de hand is. De gevolgen voor de fysieke belastbaarheid worden met u samen in kaart gebracht in een gesprek van ongeveer 45 minuten.

De metingen van de inspanningscapaciteit en de cognitieve functies geven een objectief beeld van uw mogelijkheden en beperkingen. Dit is niet hetzelfde als arbeidsbelastbaarheid. Samen met Marco Straatman, bedrijfsarts, bespreekt u de gevolgen voor de arbeidsbelastbaarheid. Dit verslag kunt gebruiken bij uw bezoek aan bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Marco Straatman begeleidt het proces en is zo nodig aanwezig bij hoorzittingen en rechtszaken.