Wij maken een huisartsenbrief na afloop van de diagnostiek. In deze brief vindt u een samenvatting van de anamnese en onze gespecialiseerde diagnostiek. Wij zijn ons ervan bewust dat de opvattingen over de ziekten CVS en ME nog steeds worden beïnvloed door de opvattingen van enkele psychologen over de oorzaak en het voortduren van moeheid. Ons verslag is daarentegen gebaseerd op de moderne opvatting over de immunologische oorzaak voor deze ziekten. Dat betekent dat wij de aard en ernst van ziekterespons meten.

Ziekterespons laat zich verdelen in psychologische kenmerken, cognitie, fysieke prestatie, biochemie en immunologie. Dit is geen willekeurige greep, maar een opsomming van onze mogelijkheden. Een verslag van de metingen is toegevoegd aan de brief.

Wij versturen altijd een kopie van de huisartsen brief aan de patiënt(e).

Vragen?

Verdere informatie over onze werkwijze en research vindt u hier:

Heeft u nog vragen na deze informatie gelezen te hebben?
Neem dan contact met ons op.