Behandeling van ME/CVS en Long COVID met Lage Doses Naltrexon

Naast auto-immuunziekten is er ook interesse in het gebruik van lage doses naltrexon (LDN) voor de behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) en Long COVID. Hoewel de exacte oorzaak van ME/CVS en Long COVID nog niet volledig begrepen is, wordt gedacht dat immuun disregulatie en ontsteking een rol spelen in de ontwikkeling en het aanhouden van deze aandoeningen.

In een studie van drie gevallen van ME/CVS beschreef Bolton subjectieve verbeteringen na het starten van LDN [1].

Long COVID, ook bekend als post-COVID-syndroom, of Post-Acute Sequelae van SARS-Cov-2 (PASC)verwijst naar de aanhoudende symptomen die optreden na een acute Covid-19-infectie. Onderzoek naar de behandeling van Long COVID bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar er zijn aanwijzingen dat LDN gunstige effecten kan hebben.

Een recente pre-post interventiestudie [2] onderzocht de veiligheid en effectiviteit van lage doses naltrexon (LDN) bij een cohort van patiënten met Long COVID symptomen. De studie omvatte 52 deelnemers. De deelnemers gebruikten 1 mg LDN gedurende één maand en 2 mg LDN gedurende een andere maand. Van 36 deelnemers waren de voor- en na-vragenlijsten bekend. Na het gebruik van LDN meldden patiënten een significante verbetering in 7 van de 8 symptomen, zoals vermoeidheid, hersenmist en andere Long COVID symptomen. Bovendien werden minimale bijwerkingen waargenomen, wat aangeeft dat LDN over het algemeen goed werd verdragen door de patiënten.

In een retrospectieve studie van 59 patiënten met PASC, die werden behandeld met LDN, rapporteerden Bonilla et al. een vermindering van klinische symptomen en verbeterd functioneren [3].

Bij onze ME/CVS patiënten reageerde 69% van de patiënten positief op LDN. De gemiddelde score van de patiënten die reageerden was 2,5 op een schaal van 1-3.

Deze bevindingen suggereren dat LDN een effectieve en veilige behandeloptie kan zijn voor patiënten met Long COVID. Het kan symptomen verminderen en de algehele kwaliteit van leven verbeteren.

Hoewel deze studie veelbelovende resultaten opleverde, is verder onderzoek nodig om de optimale dosering en duur van de LDN-behandeling te bepalen. Meer uitgebreide gerandomiseerde gecontroleerde studies zijn ook nodig om de effectiviteit en veiligheid van LDN verder te onderzoeken in deze specifieke context.

Conclusie

Het gebruik van lage doses naltrexon (LDN) toont veelbelovende resultaten in de behandeling van auto-immuunziekten, ME/CVS en Long COVID. Door de immuun modulerende effecten kan LDN symptomen verlichten en de kwaliteit van leven voor patiënten met deze aandoeningen verbeteren. Echter, verder onderzoek is nodig om de optimale doseringen en behandelstrategieën voor LDN bij ME/CVS en Long COVID te bepalen.

Referenties:

1. Bolton MJ, Chapman BP, Van Marwijk H: Low-dose naltrexone as a treatment for chronic fatigue syndrome. BMJ Case Rep 2020, 13(1).

2. O’Kelly B, Vidal L, McHugh T, Woo J, Avramovic G, Lambert JS: Safety and efficacy of low dose naltrexone in a long covid cohort; an interventional pre-post study. Brain Behav Immun Health 2022, 24:100485.

3. Bonilla H, Tian L, Marconi VC, Shafer R, McComsey GA, Miglis M, Yang P, Bonilla A, Eggert L, Geng LN: Low-dose naltrexone use for the management of post-acute sequelae of COVID-19. Int Immunopharmacol 2023, 124(Pt B):110966.