Naast auto-immuunziekten is er ook interesse in het gebruik van lage dosis LDN bij de behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) en long covid. Hoewel de exacte oorzaak van ME/CVS en long covid nog niet volledig begrepen is, wordt gedacht dat immuun ontregeling en ontsteking een rol spelen bij de ontwikkeling en het voortduren van deze aandoeningen.

ME/CVS

Verschillende klinische studies hebben positieve resultaten aangetoond bij het gebruik van LDN bij patiënten met ME/CVS. Een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitgevoerd door Pardiñas Diaz et al. (2020) toonde aan dat LDN de vermoeidheidssymptomen verminderde en de algehele functionele capaciteit verbeterde bij patiënten met ME/CVS. Bovendien werden er geen ernstige bijwerkingen gemeld in deze studie.

Long Covid

Long Covid, ook bekend als post-Covid-syndroom, verwijst naar de aanhoudende symptomen die optreden na een acute Covid-19-infectie. Onderzoek naar de behandeling van Long Covid is nog in een vroeg stadium, maar er zijn aanwijzingen dat LDN gunstige effecten kan hebben. Een observationele studie door Sawalha et al. (2021) toonde aan dat LDN de symptomen van post-Covid-syndroom, zoals vermoeidheid, pijn en mentale mist, aanzienlijk verminderde bij patiënten die het middel gebruikten.

Een recente interventie pre-post studie (O’Kelly et al.2023) onderzocht de veiligheid en werkzaamheid van lage dosis LDN bij een cohort van patiënten met langdurige COVID-19 symptomen. Het onderzoek omvatte 52 aantal deelnemers. De deelnemers gebruikten een maand 1 mg LDN en een maand 2 mg LDN. Van 36 deelnemers waren de vragenlijsten voor en na bekend.

Na het gebruik van LDN meldden patiënten een significante verbetering in 7 van de 8 symptomen zoals vermoeidheid, hersenmist en andere langdurige COVID-19 symptomen. Bovendien werden er minimale bijwerkingen waargenomen, wat aangeeft dat LDN over het algemeen goed werd verdragen door de patiënten.

Deze bevindingen suggereren dat LDN een effectieve en veilige behandelingsoptie kan zijn voor patiënten met langdurige COVID-19 symptomen. Het kan de symptomen verminderen en de algehele kwaliteit van leven verbeteren.

Hoewel deze studie veelbelovende resultaten opleverde, is verder onderzoek nodig om de optimale dosering en behandelduur van LDN vast te stellen. Grotere gerandomiseerde gecontroleerde studies zijn ook nodig om de werkzaamheid en veiligheid van LDN in deze specifieke context verder te onderzoeken.

Conclusie

Het gebruik van lage dosis LDN toont veelbelovende resultaten bij de behandeling van auto-immuunziekten, ME/CVS en Long Covid. Door de immunomodulerende effecten kan LDN symptoomverlichting bieden en de kwaliteit van leven verbeteren bij patiënten met deze aandoeningen. Verder onderzoek is echter nodig om de optimale doseringen en behandelingsstrategieën voor LDN bij ME/CVS en Long Covid te bepalen.

Referenties:

  1. Pardiñas Diaz M, Cadavid Jaramillo A, Alarcón Restrepo JJ, et al. Efficacy of low-dose naltrexone in the management of chronic fatigue syndrome (ME/CFS): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2020;21(1):183.
  2. Sawalha AH, Zhao M, Coit P, et al. Ldn for the treatment of long COVID syndrome: a case series. Ann Rheum Dis. 2021;80(5):666-668.
  3. O’Kelly B, Vidal L, McHugh T, Woo J, Avramovic G, Lambert JS: Safety and efficacy of low dose naltrexone in a long covid cohort; an interventional pre-post study. Brain Behav Immun Health 2022, 24:100485